ZASTUPANJE INVESTITORA

Od početka procesa projektiranja, izrade procjene troškova i vremena izgradnje, preko natječaja za izbor izvođača i kasnije tijekom izgradnje, mi smo tu da Vaš projekt završi na vrijeme i unutar predviđenog budžeta. Pokušat ćemo ublažiti ili izbjeći svako potencijalno potraživanje izvođača te ukoliko ipak potraživanje/spor nastane, pružit ćemo Vam objektivno mišljenje postoji li zaista potraživanje/spor, pomoći Vam u pregovorima za zaključenje istog ili naposlijetku u parničnom postupku.

ANALIZA TROŠKOVA I ISPLATIVOSTI PROJEKTA

STUDIJE IZVEDIVOSTI

PLANIRANJE TROŠKOVA

PRIPREMA NATJEČAJA

PROCJENA I PRIPREMA VREMENSKOG PLANA

TRAŽENJE I ANALIZA PONUDA

PRIPREMA I ADMINISTRACIJA UGOVORA

STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA I KONTROLA TROŠKOVA

IZBJEGAVANJE, UBLAŽAVANJE POSLJEDICA I RJEŠAVANJE POTRAŽIVANJA IZVOĐAČA

Copyright disclaimer: Hannich © 2016 - 2023